top of page

מאמרים

מדוע אמנויות הלחימה הן אמנות?

דרך ההסתכלות בבריאה לומד הלוחם מחדש את מה שמוחו הפריע לו לזכור, את מה שכל חתול יודע: כיצד להפיק עוצמה הגדולה יותר מסך כל השרירים, כיצד למצוא בכל שינוי את התנועה.

אמן הלחימה אשר מאומן בהסתכלות המשוחררת מפחד, רואה בראיית ההקשבה את התנועה כנצח, ורוב הסיכויים שעד שזו תגיע אליו, הוא יהיה כבר במקום אחר, מאוזן יותר כלפי עצמו וכלפיה. בשלב הראשון לומד אמן הלחימה איך לשחרר את ראיית הפחד מהתנועה המתקרבת, ובמקומה לבחור בזאת אשר יודעת להקשיב, לזרום ולהתאזן מולה....

"סו-ג'ינג"

    עיקרון הכינוס והפתיחה

"מהו הדבר הדבר היחידי בטבע הנע לו בקוים ישרים? שאל המאסטר - רק המוח האנושי" רק המוח האנושי מאמין כי אם תכנן הוא רצף של מספר פעולות, הן יתרחשו לפי התוכניות וללא תלות במפגש עם העולם ובאלמנט השינוי, הוא גם מאמין במאמץ ובכוח, במומנט ובתנופה, בעבודה קשה ובהתחייבות טוטאלית לכיוונו של הרצון, לאגו נורא קל להצטרף לצורת מחשבה שכזו ועד מהרה נוצרים כיווצים והתנגדויות בתוך התנועה, אשר חוסמים את האנרגיה, פוגעים ביכולת ההקשבה ויוצרים תקיעות, עד לתשישות ולייאוש.


אמן הלחימה בוחר לנוע בדרך אחרת, הוא מודע לאינסוף השינויים העשויים להתרחש ברגע המפגש, ולכן הוא משתמש בכוונה ("אי") ולא ברצון. הכוונה, להבדיל מהרצון, נשארת טהורה ברגע המפגש ואינה מנתחת אותו במושגים של הצלחה או כשלון...
 

חוכמת תנועת המעגל

תנועת הדרקון

הפקת העוצמה באמנות הלחימה

התנועה המעגלית נפוצה בסגנונות הקונג פו השונים ובאומנויות הלחימה בכלל.

ההבנה כי התנועה בטבע וביקום הסובב אותנו היא מעגלית במהותה, מאפשרת בעצם דלת אחרת אל הבנת הפקת העוצמה מהגוף האנושי.

גם החכמה הטאואיסטית אשר ברפואה הסינית רואה את תנועת האנרגיה בגוף במסלול מעגלי. צורת התנועה במעגל מופיעה בצורה נרחבת בסגנונות שונים, כמו ה״בה גואה״ ובחמשת המעגלים והאלמנטים של סגנון ה״שינג אי״.

״דרקון החוצה את השמים וצולל עד למעמקי האוקיאנוס״

דרך הפקת האנרגיה ברמה הגבוהה של אומנויות הלחימה היא אינה ליניארית, היא שונה מדרך החשיבה המערבית ליצירת עוצמה. היא אינה מבוססת על כח, תנופה, מאמץ והשקעה ממוקדת, היא אינה מנסה לייצר אנרגיה חדשה על פי העקרונות הפיזיקלים של התנופה, אלא משתמשת באנרגיה הפוטנציאלית אשר כבר קיימת בתוך סיטואציה למען הפקת העוצמה.

 הבחירה בתוך הסגנונות השונים, לתאר את התנועה דרך תבניות תנועה של חיות, או דרך חמשת האלמנטים של הרפואה הסינית (כמו בשינג -אי), נובעת אם כן מתוך נאמנות לרעיון התנועה הגבוהה, תנועה אשר אינה נוצרת בדרך שכלתנית, או כוחנית ונעה בחכמה בדומה לתנועה אשר בטבע. 

זו גם הסיבה...

 

ד ר ק ו ן   ה ז ה ב

052-233-0269

shirt1.jpg
bottom of page